Wespen

ingang wespennest

De gewone wesp paravespula L. en de Duitse wesp paravespula germanica F. zijn de meest voorkomende wespen in ons land.

Maar ook zien we de Hoornaar Vespa crabro L.en de Franse veldwesp polistes dominulus vaak rond vliegen.

deze insecten hebben als nut dat deze veel insecten eten, het nadeel hiervan is ook dat ze veel bijen eten wat de bijenstand niet ten goede komt.

bij de meeste soorten begint de reeds in het najaar bevruchte (jonge) koningin met het bouwen van een nest, dit nest zal naarmate het seizoen vordert steeds groter worden omdat de geboren werksters al haar taken (behalve het leggen van eitjes) overnemen waardoor het nest half jullie op zijn grootst zal zijn, dan verliezen de meest werksters ook hun belangrijkste taak, namelijk het verzorgen van larven zodat deze extra tijd krijgen maar geen zoetstof van de larven en daardoor zelf  zoetigheid gaan zoeken, helaas meestal bij ons.

 

Schade:

  • kunnen hinderlijk zijn in de buurt van afval containers
  • ze kunnen pijnlijke (bij uitzondering gevaarlijke) steken toebrengen indien het nest te dicht wordt benaderd
  • de hoofdbestanddelen van het gif zijn histamine en apitoxine
  • de angel wordt hoofdzakelijk gebruikt om prooidieren te doden maar vaak gebruikt de wesp ook haar sterke kaken om prooidieren te doden

© 2024 • Ansems Plaagdierbestrijding • Vessem / Privacyverklaring