Duif

 

duif

foto`s zijn beschikbaar gesteld door het KAD en Killgerm

De duiven zijn al lang in Nederland, de gegevens gaan terug tot 3000v. Chr.

Ze kunnen tot 8 keer per jaar een nest voortbrengen met iedere keer twee eieren.

De eieren komen na 17 dagen uit, en de jongen vliegen na 28 dagen uit.

De duiven zijn na ongeveer 5 maanden geslachtsrijp.

Gemiddeld leeft een duif 7 jaar maar er zijn uitschieters naar 20 jaar.

Door een gebrek aan natuurlijke vijanden en het voeren door mensen is er een schrikbarende toename van deze vliegende ratten.

 

Schade:

  • Verspreiders van vele ziektes zoals papagaaienziekte, paratyphus, vogelmalaria, e.a.
  • Ze zijn gastheer van allerlei parasieten zoals mijten, teken, vlooien, vogelwandluizen, vederluizen e.d.
  • Gastheren van een zeer grote nestfauna motten, vliegen, mijten, zilvervisjes, stofluizen, e.d.
  • Vervuilers door mest van gevels van gebouwen, wasgoed, kleding, schilderwerk, standbeelden, e.d.
  • Veroorzaken hemelwater verstoppingen door hun nestmateriaal
  • Veroorzakers van vele ongelukken in het verkeer door schrikreacties, gladde stoepen / trappen door duivenmest.
  • Stankoverlast
  • Geluidsoverlast

© 2024 • Ansems Plaagdierbestrijding • Vessem / Privacyverklaring